Araç Üstü Sistemlerin Önemi ve Kullanım Alanları

Günümüzde büyüyen ve gelişen inşaat sanayisi beraberinde yeni ihtiyaç ve talepleri getirmektedir. İnşaat şantiyelerinde kullanılan makine ve ekipmanlar sürekli bakım gerektirmekte ve bu bakımların iş akışını etkilememesi için, minimum sürede yapılması istenmektedir. Bu noktada ortaya çıkan ihtiyaçlar doğrultusunda Gülersan Yağlama Cihazları’nın müşterilerine sunduğu mobil bakım araçları, talepleri karşılamakta ve çözüm noktasında maksimum kazanç elde edilmesini

Yağlamanın Görevleri ve Çeşitleri

Yağlamanın Görevleri ve Çeşitleri Sektörde, imalatçısı olduğumuz yağlama cihazlarının kullanım amaçları, havalı gres pompaları, havalı ince yağ pompaları ile yapılabilecek yağlama çeşitlerine dair açıklamalar ve yağlama işlemlerinin görevleri aşağıda bilginize sunulmuştur.

Yağlama Hakkında Teknik Terimler

A.A.M.A (American Automobile Manufacturers Association) Amerikan Otomobil Üreticileri BirliğiA.C.E.A (Association of European Automotive Manufacturers) Avrupa Otomotiv Üreticileri BirliğiA.C.S (American Chemical Society) Amerikan Kimyasal Üreticileri BirliğiADHEZYON Bir maddenin diğer bir maddeyi çekme kuvvetidir.AFNOR (Association Français de Normalisation) Fransız Standartları Birliği

Gresle Yapılan Yağlamanın Avantajları

Dizayn karmaşıklığını azaltır.Gresin ömrüne bağlı olarak daha az bakım gerektirir.Kaçak riskini azaltır ve sızdırmazlık dizaynlarını basitleştirir. Gresler, o kadar kolay akmadıkları için yağlama konusunda genellikle yağlar kadar etkili değildir. Ne var ki belli uygulamalarda sıklıkla tercih edilirler.