Blog

18Feb 2013

A.A.M.A (American Automobile Manufacturers Association) Amerikan Otomobil Üreticileri Birliği A.C.E.A (Association of European Automotive Manufacturers) Avrupa Otomotiv Üreticileri Birliği A.C.S (American Chemical Society) Amerikan Kimyasal Üreticileri Birliği ADHEZYON Bir maddenin diğer bir maddeyi çekme kuvvetidir. AFNOR (Association Français de Normalisation) Fransız Standartları Birliği A.G.M.A. (American Gear Manufacturers’ Association) Amerikan Dişli Üreticileri Birliği Akma Noktası Belirli […]

18Feb 2013

Dizayn karmaşıklığını azaltır. Gresin ömrüne bağlı olarak daha az bakım gerektirir. Kaçak riskini azaltır ve sızdırmazlık dizaynlarını basitleştirir. Gresler, o kadar kolay akmadıkları için yağlama konusunda genellikle yağlar kadar etkili değildir. Ne var ki belli uygulamalarda sıklıkla tercih edilirler. Çünkü uygulandıkları yerde kalırlar, mükemmel bir sızdırmazlık ve koruma sağlarlar ve sızma veya dökülme eğilimi göstermezler.Gresler, […]

19Dec 2008

1-) Yağlamanın amacı nedir?Yağlamanın amacı iki yüzeyi birbirinden ayırarak sürtünmeyi azaltmak, yüzeyleri kayganlaştırarak hareketi kolaylaştırmak, yüzeylerde film oluşturarak korozyon ve oksidasyonu önlemek ve motorda yağ – yakıt karışımını önlemektir. 2-) Viskozite denilince ne akla gelir? Viskozite; akışkanın akmaya karşı gösterdiği direnç olup akışkanların en belirgin ve en önemli özelliklerinden biridir. Yağlamanın her safhasında viskozite, tüketici […]