Yurtdışı İhracat Ülkeleri
Haritada kırmızı ile işaretlenmiş bölgeler Gülersan yurtdışı ihracat ülkelerini temsil eder.